30 datasets found

Licenses: Other (Open) Formats: n/a

Filter Results
 • Eikenprocessierups

  In dit bestand vindt u de locaties waar we dit jaar en afgelopen jaren rupsnesten van de eikenprocessierups vinden of gevonden hebben. Daarnaast kunt u ook kijken of er op de...
 • Actuele verkeersgegevens (Nationaal)

  De NDW-databank biedt inzicht in de actuele verkeerssituatie op snelwegen, provinciale wegen en doorgaande stedelijke wegen van de deelnemende overheden.De data over actuele...
 • Zonnepanelen

  In dit bestand zijn de bestaande zonnepanelen in Amsterdam weergegeven. Daarnaast is ook de potentie van zonne-energie opgenomen. Dit bestand is gemaakt met behulp van de...
 • Omgewaaide bomen oktoberstorm 2013

  Dit bestand bevat de locaties van 1063 bomen die zijn omgewaaid tijdens de storm van 28 oktober 2013. Het betreft alleen bomen in de openbare ruimte die door de stadsdelen...
 • Groene monumenten

  In dit bestand is inzichtelijk gemaakt waar 'groene' gemeentelijke en rijksmonumenten te vinden zijn (op basis van de Monumentenwet en Erfgoedverordening van Amsterdam). Denk...
 • Amsterdam onder vuur in WOII

  Het Stadsarchief Amsterdam heeft dit bestand gemaakt om inzichtelijk te maken waar en wanneer er in de periode 1940-1945 bommen op Amsterdam zijn gevallen. Op de kaart zijn niet...
 • Stadslandbouw

  Stadslandbouw –het verbouwen van voedsel in en voor de stad- is wereldwijd een opkomend fenomeen. Zo ook in Amsterdam. In de stad zijn veel groene stukjes grond die weinig...
 • Ecopassages

  De ecologische structuur verbindt de groene gebieden met elkaar en vergroot daarmee het leefgebied voor dier- en plantensoorten. De Amsterdamse ecologische structuur betreft een...
 • Zomerse plekken

  Door de inwoners van Amsterdam verzamelde lijst van zomerse plekken: terrassen, stadsstranden, ligweiden en fonteinen.
 • Monumentale bomen

  Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Storm, boomziekten en de dynamiek van de stad maakt echter dat de oudste bomen in deze stad 'slechts' zo'n 250 jaar oud zijn. Het...
 • Windmolens

  In dit bestand zijn de bestaande windmolens weergegeven en de gebieden die in de Windvisie van de Gemeente Amsterdam zijn aangewezen als geschikte gebieden voor windmolens.
 • Rijlijnen tram bus auto fiets

  Netwerk van rijlijnen voor tram, bus auto en fiets. Gedigitaliseerd op de wegassen van de topografische ondergrond 10:000. Voorzien van A-node en B-node, zodat er...
 • Postcodedata

  Postcodedata.nl verzamelt de gegevens van postcodes (gemeente, straatnaam, huisnummers, geolocatie, etc.) uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster en...
 • Plusnetten Infrastructuur

  Met het benoemen van plusnetten laat Amsterdam zien waar welke vervoerwijze het meeste prioriteit verdiend. De visiekaart plusnetten is bedoeld om bij herinrichtingsplannen in...
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 per stembureau. Geografische locatie stembureau , aantal kiesgerechtigden, en stemmen per partij
 • Grondwatervervuiling

  Deze dataset met verontreinigde locaties geeft informatie over omvangrijke gevallen van grondwaterverontreinigingen in de Amsterdamse ondergrond. Per locatie zijn de fase van...
 • Openbare sportplekken

  Op 31 januari 2003 is het bestuursakkoord sport in werking getreden, waarin de centrale stad en de stadsdelen (met uitzondering van Amsterdam-Centrum) afspraken hebben...
 • Warmtekoudeopslag

  Dit bestand geeft de potentie weer van warmte en koude opwekking uit water (oppervlakte water, drinkwater en rioolwater) en uit de bodem (verschillende diepte).
 • Kleine werkzaamheden openbare ruimte

  In MOOR, het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte, worden kleine werkzaamheden (kleiner dan 10 m² in beslag nemen, korter dan 10 meter of korter duren dan 3 dagen) van...
 • Grote Projecten

  Amsterdam werkt aan een aantrekkelijke, bereikbare en economisch vitale stad, waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren. Dat doet de gemeente niet alleen. Juist in deze...
You can also access this registry using the API (see API Docs).