63 datasets found

Licenses: Other (Open)

Filter Results
  • Functiekaart

    Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven,...
  • Ruimtelijke plannen

    De Monitor Ruimtelijke Plannen is de opvolger van het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI). De monitor wordt uitgevoerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente...
  • BAG Panden met bouwlagen en bouwjaren

    Een kaart met BAG panden binnen de grens van de gemeente Rotterdam met laagste en hoogste bouwlaag en bouwjaar, gebaseerd op de GBK (peildatum 1-3-2013) Bij het samenstellen van...
You can also access this registry using the API (see API Docs).