63 datasets found

Licenses: Other (Open)

Filter Results
 • Bedrijfsverzamelgebouwen

  Overzicht van bedrijfsverzamelgebouwen in Amsterdam
 • Rijlijnen tram bus auto fiets

  Netwerk van rijlijnen voor tram, bus auto en fiets. Gedigitaliseerd op de wegassen van de topografische ondergrond 10:000. Voorzien van A-node en B-node, zodat er...
 • Postcodedata

  Postcodedata.nl verzamelt de gegevens van postcodes (gemeente, straatnaam, huisnummers, geolocatie, etc.) uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster en...
 • Plusnetten Infrastructuur

  Met het benoemen van plusnetten laat Amsterdam zien waar welke vervoerwijze het meeste prioriteit verdiend. De visiekaart plusnetten is bedoeld om bij herinrichtingsplannen in...
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 per stembureau. Geografische locatie stembureau , aantal kiesgerechtigden, en stemmen per partij
 • Grondwatervervuiling

  Deze dataset met verontreinigde locaties geeft informatie over omvangrijke gevallen van grondwaterverontreinigingen in de Amsterdamse ondergrond. Per locatie zijn de fase van...
 • Openbare sportplekken

  Op 31 januari 2003 is het bestuursakkoord sport in werking getreden, waarin de centrale stad en de stadsdelen (met uitzondering van Amsterdam-Centrum) afspraken hebben...
 • Warmtekoudeopslag

  Dit bestand geeft de potentie weer van warmte en koude opwekking uit water (oppervlakte water, drinkwater en rioolwater) en uit de bodem (verschillende diepte).
 • Kleine werkzaamheden openbare ruimte

  In MOOR, het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte, worden kleine werkzaamheden (kleiner dan 10 m² in beslag nemen, korter dan 10 meter of korter duren dan 3 dagen) van...
 • Tariefgebieden Parkeren

  UPDATE De parkeerautomaten, zones en bijbehorende tarieven voor parkeren in Amsterdam. Deze gegevens zijn via een API van het Nationaal Parkeerregister (NPR) altijd actueel op...
 • Grote Projecten

  Amsterdam werkt aan een aantrekkelijke, bereikbare en economisch vitale stad, waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren. Dat doet de gemeente niet alleen. Juist in deze...
 • Streekproducten

  In dit bestand treft u informatie aan waar in Amsterdam en omgeving biologische en/of streekproducten worden aangeboden. Dit bestand is aan verandering onderhevig en wellicht...
 • Waardering architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit AUP

  De waarderingskaart voor de AUP-gebieden (Algemeen Uitbreidingsplan) geeft inzage in de stedenbouwkundige en architectonische waardering van alle panden uit de periode...
 • Zelfbouwkavels

  Zelf een kavel kopen, een huis (laten) ontwerpen en zelf (laten) bouwen. Dit is nu mogelijk op verschillende plekken in Amsterdam. Realiseer uw woning, die volledig voldoet aan...
 • Nieuwe gebouwen sinds 2000

  Gebouwen in Amsterdam met een bouwjaar van 2000 of later
 • Kastanjes

  Overzicht van kastanjebomen in Amsterdam, incl. inventarisatie van aantasting door de kastanjebloedingsziekte
 • Historie verkeerslichten

  Dit bestand bevat een overzicht van de groei van het aantal met verkeerslichten geregelde kruispunten die bij de gemeente Amsterdam functioneel in beheer zijn. De start ligt...
 • Hotel kansengebieden

  Deze kansenkaart hoort bij de Regionale Hotelstrategie 2016-2022. De kansenkaart laat kansrijke gebieden zien voor hotelontwikkeling, die de gemeente extra onder de aandacht...
 • Hoofdgroenstructuur

  De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool, omdat zij...
 • Herbestemde schoolgebouwen

  Dit bestand bevat alle herbestemde schoolgebouwen binnen de stadsdelen van Amsterdam. Per schoolgebouw is het bouwjaar en de huidige functie weergegeven. Dit is onderzocht aan...
You can also access this registry using the API (see API Docs).