Zonnepanelen

In dit bestand zijn de bestaande zonnepanelen in Amsterdam weergegeven.

Daarnaast is ook de potentie van zonne-energie opgenomen. Dit bestand is gemaakt met behulp van de Zonatlas. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de daken voor zonne-energieopwekking te geven. De kaart is een bewerking van de Zonatlas-kaart en geeft de potentie per m2 grondoppervlak van de bebouwing weer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Maintainer Jasper Soetendal
Last Updated November 4, 2014, 11:28 (UTC)
Created November 4, 2014, 11:28 (UTC)
contact_email l.hakvoort@dro.amsterdam.nl
contact_name Laura Hakvoort
publication_date 01/04/2014
time_period_detail_level
time_period_from
time_period_to
update_frequency
website http://maps.amsterdam.nl/energie_zonwind/