Tariefgebieden Parkeren

UPDATE De parkeerautomaten, zones en bijbehorende tarieven voor parkeren in Amsterdam.

Deze gegevens zijn via een API van het Nationaal Parkeerregister (NPR) altijd actueel op te vragen (zie link 'API').

NPR voorziet ook in documentatie (zie link 'Documentatie')

Daarnaast is ook een eenmalige dump van deze gegevens (eind maart 2014) in Shape- en XML-formaat opgenomen.

(Een eerder beschikbaar gestelde set "dataset_parkeren_juni2013" is om historische reden ook nog beschikbaar, maar gebruik deze bij voorkeur niet)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dienst IVV en Nationaal Parkeerregister
Maintainer Beheerder IVV
Last Updated November 4, 2014, 11:27 (UTC)
Created November 4, 2014, 11:27 (UTC)
contact_email info@ivv.amsterdam.nl
contact_name Dienst IVV en Nationaal Parkeerregister
publication_date
time_period_detail_level
time_period_from
time_period_to
update_frequency
website http://www.amsterdam.nl/opendatadivv