Tabellen Mobiliteitsonderzoek Nederland

Een selectie van data uit het V&V (Verkeer en Vervoer) archief.

 • Autobezit in procenten van personen (18+), naar kenmerken

 • Autobezit (1, 2 of 3+) in % van de huishoudens en gemiddeld aantal per huishouden

 • Gebruik van het openbaar vervoer in procenten van personen, naar kenmerken

 • Fietsbezit in procenten van personen, naar kenmerken

 • Aantal verplaatsingen per persoon per dag, naar motief

 • Aantal verplaatsingen per persoon per dag, naar modaliteit

 • Aantal verplaatsingen per persoon per dag, naar afstandsklasse

 • Aantal verplaatsingen per persoon per dag, naar dag in de week

 • Afgelegde afstand in km per persoon per dag naar motief

 • Gemiddelde afgelegde afstand in km per persoon per dag, naar modaliteit

 • Gemiddelde afgelegde afstand in km per persoon per dag, naar dag van de week

 • Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag in de G4 en Nederland

 • Modal split (in %) per afstandsklasse voor de G4 (woongemeente)

 • Modal split (%) voor de G4, verplaatsingen binnen de stad

 • Bezoekers aan het Stadscentrum van Rotterdam

 • Verplaatsingen naar de Rotterdamse binnenstad door verschillende groepen mensen, naar verplaatsingskenmerken, in %

 • Aantallen onafhankelijke waarnemingen voor de onderscheiden

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Anton Ruiter
Maintainer Anton Ruiter
Last Updated October 9, 2014, 21:40 (UTC)
Created October 9, 2014, 21:40 (UTC)