Plusnetten Infrastructuur

Met het benoemen van plusnetten laat Amsterdam zien waar welke vervoerwijze het meeste prioriteit verdiend. De visiekaart plusnetten is bedoeld om bij herinrichtingsplannen in straten de prioriteiten vast te stellen in het verdelen van de ruimte voor de verschillende vervoerwijzen. Ook bij het instellen van verkeersregelinstallaties zijn de plusnetten bepalend bij het geven van voorrang. De beoogde werkwijze bij het toepassen van plusnetprincipes staat nader beschreven in de MobiliteitsAanpak Amsterdam.

De Plusnetten zijn vastgesteld door de Gemeenteraad op 13-06-2013

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Maintainer Jasper Soetendal
Last Updated November 4, 2014, 11:28 (UTC)
Created November 4, 2014, 11:28 (UTC)
contact_email f.kuik@ivv.amsterdam.nl
contact_name Fokko Kuik
publication_date 13/06/2013
time_period_detail_level
time_period_from
time_period_to
update_frequency
website http://maps.amsterdam.nl/plusnet/