Open CSB

CBS heeft ook de vorm van de gemeentes, wijken en buurten beschikbaar als zogenaamde ESRI shape files. Omdat dit een archaïsch formaat is uit grootmoeders tijd, kan je ze hier downloaden als frisse KML. De ZIP file bevat drie mappen met daarin de klm bestanden voor gemeentes, wijken en buurten.

De bestanden heten als volgt:

  1. GMxxxx.kml, waar xxxx de CBS Gemeentecode is
  2. WKxxxxyy.kml, waar xxxx de CBS Gemeentecode is en yy de wijkcode.
  3. BUxxxxyyzz.kml, waar xxxx de CBS Gemeentecode is, yy de wijkcode en zz de buurtcode.

Deze codes corresponderen met de codes in de data.

De volgende variabelen worden ontsloten in de CBS Buurten en Wijken dataset.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://statline.cbs.nl/statweb/
Author CBS Statline
Maintainer Bram Fokke
Last Updated October 9, 2014, 21:40 (UTC)
Created October 9, 2014, 21:40 (UTC)