Monumentale bomen

Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Storm, boomziekten en de dynamiek van de stad maakt echter dat de oudste bomen in deze stad 'slechts' zo'n 250 jaar oud zijn. Het grachtenpatroon met bomenrijen is uniek in de wereld.

Om waardevolle bomen en houtopstanden beter te beschermen en beheren stellen stadsdelen - of voor grootstedelijke gebieden de centrale stad - lijsten van beschermwaardige houtopstanden vast. Dit gebeurt op basis van bomenverordeningen. De beschermde status houdt in dat een boom in principe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aandacht aan het beheer en aan het onderhoud besteed. De diverse lijsten zijn samengebracht in dit bestand.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Bureau Monumenten en Archeologie (BMA)
Maintainer Jasper Soetendal
Last Updated November 4, 2014, 11:28 (UTC)
Created November 4, 2014, 11:28 (UTC)
contact_email p.nieuwenhuizen@bma.amsterdam.nl
contact_name Paul Nieuwenhuizen
publication_date
time_period_detail_level
time_period_from
time_period_to
update_frequency
website http://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/