Gierzwaluwen stadsdeel Centrum

Stadsdeel Centrum heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen geƫvalueerd. De nestplaatsen van gierzwaluwen worden door de Flora- en faunawet beschermd, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is waar de gierzwaluwen broeden. Daarom heeft het stadsdeel de opdracht gegeven om de verblijfplaatsen beter in kaart te brengen. De adresgegevens van de gevonden verblijfplaatsen zijn in deze kaart verwerkt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dienst Ruimtelijke Ordening/Stadsdeel Centrum
Maintainer Jasper Soetendal
Last Updated November 4, 2014, 11:27 (UTC)
Created November 4, 2014, 11:27 (UTC)
contact_email s.hansen@centrum.amsterdam.nl
contact_name Sacha Hansen
publication_date
time_period_detail_level
time_period_from
time_period_to
update_frequency
website http://maps.amsterdam.nl/gierzwaluwen/