Fietsnetwerk Amsterdam

DIVV heeft het fietsnetwerk in Amsterdam laten onderzoeken op verschillende kenmerken. Het fietsnetwerk bestaat uit verschillende niveaus: van fijnmazig naar grofmazig is dit; Hoofdnet Fiets, Regionaal fietsnetwerk en de Drukste fietsroutes.De oorsprong van de GIS-bestanden is data uit www.OpenStreetMap.nl Na de inventarisatie is het nieuw opgemaakte GIS bestand ook weer teruggeplaatst in OpenStreetMap.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dienst IVV
Maintainer Beheerder IVV
Last Updated November 4, 2014, 11:27 (UTC)
Created November 4, 2014, 11:27 (UTC)
contact_email info@ivv.amsterdam.nl
contact_name Dienst IVV
publication_date
time_period_detail_level
time_period_from
time_period_to
update_frequency 2 jaarlijks
website http://www.amsterdam.nl/opendatadivv