Fietsdiefstal Rotterdam 2011 tot 2013

Een overzicht van fietsdiefstal in Rotterdam tussen 2011 en juni 2013.

Bijsluiter: Deze gegevens zijn afkomstig uit het bedrijfsprocessensysteem van de eenheid Rotterdam. Alleen data worden in dit bestand ontsloten die zoveel mogelijk eenduidig zijn. Echter bepaalde elementen kunnen voor meerdere vormen van duiding vatbaar zijn. Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met naam contactpersoon hogeschool. Deze persoon kan u in contact brengen met de verantwoordelijken binnen de politie. De gegevens zijn over de jaren 2011 en 2013. Hierbij zijn alleen de gegevens vastgelegd die vallen onder de volgende landelijke definitie gehanteerd door de politie van fietsdiefstal: Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal. Onder fietsen worden ook fietsen gerekend met trapondersteuning - waarop je alleen beweegt door zelf ook te fietsen.

Het gaat om diefstal op een locatie waarvoor geen aparte maatschappelijke klasse is (woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension en overige gebouwen). In dat geval is er sprake van diefstal van een goed uit dat object.

Bij de definitie van fietsendiefstal gehanteerd door de politie is dus de fiets niet fysiek afgeschermd, bijv.: de openbare weg, een openbaar toegankelijke plaats, een terrein zonder afsluiting met een verbodsbord.

Dader gebruikt doelgericht en met opzet voorafgaand of tijdens de diefstal, geweld tegen hun slachtoffer, om in het bezit te komen van enig goed of om de afgifte van dergelijk goed af te dwingen. Hieronder vallen ook de berovingen gepleegd in een lift, galerij,binnenstraat, portiek of trapportaal.

Mocht u door de combinatie van data en andere open bronnen relevante verbanden waarnemen dan zouden wij als politie daar graag gebruik van maken. Ook in dat geval wordt u verzocht contact op te nemen met de naam contactpersoon.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author robbert.haneveld@rijnmond.politie.nl
Maintainer Peter Dirk Conradie
Last Updated October 9, 2014, 21:39 (UTC)
Created October 9, 2014, 21:39 (UTC)