WMS SERVISI - Državna geodetska uprava, REPUBLIKA HRVATSKA

Servisi – WMS Državna geodetska uprava

10000 Zagreb, Gruška 20 Tel: +385 1 6165 404 Fax: +385 1 6165 484 www.dgu.hr

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://geoportal.dgu.hr/podaci-i-servisi/svi-servisi-i-aplikacije/
Last Updated September 11, 2015, 13:10 (UTC)
Created September 11, 2015, 13:02 (UTC)