Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond DINO

Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De data is beschikbaar via de dinoservice api ’s.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author TNO
Last Updated October 9, 2014, 21:39 (UTC)
Created October 9, 2014, 21:39 (UTC)